Ürün Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

Ürün odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Car Clinic
  • Lab Test, Koleksiyon Testi
  • Tat - Koku - Ambalaj Testi
  • Max-Diff (Önceliklendirme)
  • Fiyat Araştırmaları
  • Conjoint Araştırmaları
  • Kullanıcı Deneyimi
  • Tutum & Kullanım Araştırmaları
Ürün Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

Ürün Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

Car Clinic : Bir araba Kliniği, genel olarak hem niteliksel hem de niceliksel aşamaları içeren, Otomotiv endüstrisine özgü bir araştırma protokolüdür. En yaygın amaç, bir otomobil prototipinin veya yeni bir modelin nasıl geliştirileceğini değerlendirmek ve öğrenmektir. Değerlendirilecek araba, farklı markalardan (genellikle 3 ila 6 araba) mevcut rakip modellerle karşılaştırılır. Tüm araçlar, prototipin görülmemesi veya fotoğraflanmaması gerektiğinden, tipik olarak tek yönlü görüntüleme odalarına ve iyi güvenliğe sahip kapalı bir showroom'da toplanır. Segmentin potansiyel ve yeni alıcıları, arabaları incelemek, tercihlerini belirtmek ve çoğunlukla stil ve tasarımla ilgili çeşitli derecelendirmeler ve görüşler sağlamaktır. 

Lab test, koleksiyon testi : Bir tasarım, üretim veya test çalışması tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar belirli standartlar, metodolojiler ya da yaklaşımlar doğrultusunda doğrulanmaktadır. Bu doğrulama çalışmalarına genel olarak lab/koleksiyon testi adı verilmektedir.

Tat/koku/ambalaj testi : Ürün cazibesi ve etkinliğini değerlendiren bir süreçtir. Paket testi, farklı ambalaj tasarımlarına katılımcıların tepkilerini anlamaya yönelik anketler yapmak veya ambalajı taklit edilmiş bir perakende ortamında test etmek gibi işlemleri içerebilir.

Max-diff (Önceliklendirme) : Bir ürünün bir özelliğin farklı kombinasyonlar diğer özelliklerle doğrudan karşılaştırılarak, en çok tercih edilenin belirlenmesini amaçlayan bir yöntemdir.

Fiyat Araştırmaları : Fiyat kararlarını vermek için veri toplama sürecini ifade eder. Fiyat araştırması, bir ürün için ödeme yapmaya istekli olan tüketicileri ankete çağırmak veya pazara ilişkin veri analiz etmek gibi işlemleri içerebilir.

Conjoint Araştırmaları : Tüketicilerin bir ürün veya hizmetin çeşitli özelliklerine ne kadar değer verdiklerini ölçmek için kullanılan bir pazar araştırması yaklaşımıdır. Bu yaklaşım pazarda alınan kararları, gerçek hayata dayalı senaryolar ve istatistiksel yöntemleri birleştirerek modellemektedir.

Kullanıcı Deneyimi : Kullanıcı araştırması, kullanıcıların geri bildirimlere dayanarak, çeşitli gözlem ve analiz teknikleriyle, kullanıcıların davranışlarını, ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlaşılması için yapılan çalışmalardır.

Tutum & Kullanım Araştırmaları : Kullanım ve Tutum araştırmaları, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıklarını ve ona karşı tutumlarını anlamaya yönelik bir pazarlama araştırması türüdür. Bu çalışmalar genellikle kullanım şekli, memnuniyet ve marka sadakat gibi verileri toplamak için anketler veya odak grup çalışmaları içerir. Bu çalışmaların sonuçları ürün geliştirmesi, pazarlama stratejileri ve genel iş kararları konularında daha bilinçli kararlar almak için kullanılabilir.

Joy Araştırma - İstanbul