Toplum Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

Toplum odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Sosyal Etki
  • Sosyal Sorumluluk Algı
  • Etnografi
Toplum Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

Toplum Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

Sosyal Etki : Sosyal etki yönetimi kuruluşlara yaptıkları işlere daha bütünsel olarak bakmalarını, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiklerini görmelerinin ve misyonlarını artan bir başarıyla yerine getirmelerinin olanağını sağlar. Bu bağlamda sosyal etki değerlendirmesi kapsamında müdahalenin tüm paydaşlar üzerindeki etkisine odaklanılır (doğrudan ve dolaylı hedef kitle, diğer paydaşlar) ve yalnızca pozitif, doğrudan ve planlanmış etki değil planlanmamış, negatif ve dolaylı etki de analiz edilir. Amaç toplam etkiyi ortaya koymak ve planlanmayan süreçleri yönetebilmektir. Başka bir ifade ile amaç, planlanmış ama ortaya çıkmış bir pozitif etki varsa onu artırmak veya müdahale sonucu negatif bir etki ortaya çıkıyorsa onu en aza indirmektir.

Sosyal Sorumluluk Algı : Sosyal sorumluluk eylemlerinin etkinliğinin ölçülmesi güçtür. Bu alanda karlılığa etki eden faktörler daha çok nitel özelliktedir. Bu da kurumsal sosyal sorumluluğun ölçülmesini ve sayısallaştırılmasını daha da zorlaştırmaktadır.Her ne kadar sayısallaştırmak zor ise de satışların artışına ve marka değerine olan etkisi yapılan araştırmalarla ve çeşitli kuruluşların değerlendirmeleriyle ortaya konulmuştur. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili yapılan çalışmalar paydaşlara mutlaka fayda sağlayacaktır.

Etnografi : Etnografi, insanları doğal ortamlarında gözlemlemek ve incelemek yoluyla onların davranışlarını, inançlarını ve kültürel uygulamalarını anlamaya yarayan nitel araştırma yöntemidir. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, etnografi, tüketici davranışlarını, tutumlarını ve motivasyonlarını daha derinlemesine anlamak ve şirketlerin ürün tasarımı, pazarlama ve genel strateji konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Joy Araştırma - İstanbul