İletişim Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

İletişim odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Reklam İzleme
  • Reklam Pre Test
  • Reklam Post Test
  • Konsept Test
İletişim Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

İletişim Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

Reklam İzleme : Bir reklamın etkisini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu, reklamın ne kadar fazla insan tarafından görüldüğünü ve ne kadar fazla zaman harcandığını ölçer.

Reklam Pre Test : Pre-test araştırması reklam kavramının ya da materyalinin hedef kitle ile buluşmadan önce elde edeceği başarı derecesinin ölçülendirilmesidir. Araştırma sonuçları ışığında, gerekiyorsa kavram ya da reklam revize edilmelidir. Pre-test araştırmalarındaki amaç en ideal reklamı hedef kitle ile buluşturmaktır.

Reklam Post Test : Post araştırması, bir olay veya müdahaleden önce ve sonra aynı grup insandan veri toplamayı içerir. Post araştırması, olay veya müdahalenin ilgili gruptaki etkisini anlamaya yardımcı olabilir.

Konsept Test : Kalitatif veya Kantitatif yöntemler kullanılarak ilk reklam konseptlerinin veya bitirilmiş reklam yürütümlerinin değerlendirilmesini içeren bir yöntemdir. Bu testler, reklam konseptlerinin ilgili, anlaşılır, etkili, cazip ve potansiyel uzun ömürlü olup olmadığını değerlendirmek için yapılır. Bazen sadece konsept testleri olarak adlandırılır.

Joy Araştırma - İstanbul