Marka Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

Marka odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Marka Algı
  • Marka Konumlandırma
  • Marka İzleme
  • Kategori Alma
  • Segmentasyon
Marka Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

Marka Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

Marka Algı : Marka imaj ve algı araştırması kurum ve kuruluşların iş başarısını ilgilendiren ve etkileyen tüm birey ve grupların nezdinde söz konusu kurumun dışarıdan görünen yüzünü daha iyi anlamak ve tanımlayabilmek için yapılan araştırmalardır.

Marka Konumlandırma : Marka konumlandırma, markanın müşterisine sunduğu benzersiz değeri ifade eder. Bu, markaların değer tekliflerini (müşterinin diğerleri yerine söz konusu markayı tercih etmesine neden olan unsur) açıklarken marka kimliklerini oluşturmak amacıyla geliştirdiği bir pazarlama stratejisidir.

Marka İzleme : Marka izleme tescille koruma altına alınan bir markanın, zaman içinde iyi ya da kötü niyetli girişimler tarafından taklit – benzer marka tescillerine karşı korunması amacıyla yürütülen süreçtir.

Kategori Anlama : Ayrıntılı kodlama ve tematik kodlama neticesinde, araştırmacı topladığı verileri anlamlı bir şekilde düzenleyebileceği sistematik bir yapı oluşturur. Daha sonra araştırmacı, bu yapıyı temel alarak topladığı verileri yeniden düzenleme yoluna gider. Verilerin yeniden düzenlenmesi, bazı durumlarda ayrıntılı kodlama ile tematik kodlamanın sağlamasının yapılmasını da gerektirebilir. Veri düzenleme aşamasında araştırmacı öncü bulgulara erişir ve söz konusu bulgulara göre verileri yeniden tanımlamak ve yorumlamak mümkün olabilir. Verilerin okuyucunun anlayabileceği bir dille tanımlanması, açıklanması ve sunulması önemlidir. Genellikle araştırmaların bulgular bölümünde yer alan bilgilere odaklanılan bu aşamada araştırmacı, kendi görüş ve yorumlarına yer vermez ve toplanan bilgileri işlenmiş bir biçimde okuyucuya sunar

Segmentasyon : Her alt grubun değer, tutum ve davranışlarını, yaşam biçimlerini inceleyerek analiz edilebilmesini sağlayan segmentasyon araştırması, tüketicileri alt gruplara ayırarak, bu alt gruplara farklı pazarlama yöntemleri ve politikaları uygulama olanağı verir.

Joy Araştırma - İstanbul