Kurum Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

Kurum odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Kurumsal İtibar
  • Paydaş Memnuniyeti
Kurum Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

Kurum Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

Kurumsal İtibar : Kurumsal İtibar ve Sürdürülebilirlik Araştırmaları ile nicel ve nitel tüm araştırma enstrümanlarını kullanarak kurumunuzun paydaşlar nezdinde itibarını ölçüyor, KPI'lar belirliyor, kurumsal sosyal sorumluluk, kriz yönetimi, kurumsal iletişim ve kurumsal politika ile ilgili aksiyonlara stratejik içgörüler sağlıyor.

Paydaş Memnuniyeti : Paydaş, şirketlerin ilişki içinde olduğu, şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle şirketleri etkileyen tüm taraflardır. Bir başka ifade ile paydaşlar, şirketlerden çıkarları olan bireyler veya kurumlardır. Paydaş Memnuniyet Araştırması ile şirketin çeşitli paydaşlar gözünde sunduğu hizmetler ve genel firma imajı olarak nasıl algılandığını tespit ederek geliştireceği stratejiler belirlenir. Paydaş Memnuniyet Araştırması bilgi, algı ve beklentileri anlamak istenen paydaş kitlesine yönelik sistematik bir şekilde veri toplanması hedeflenir.

Joy Araştırma - İstanbul