Kantitatif Araştırma Metotları

Kantitatif Araştırma Metot Modelleri ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Tablet Kullanımlı Yüz Yüze Anket - (CAPI)
  • Yüz Yüze Stüdyo Testleri - (CAPI)
  • Telefonda Anket - (CATI)
  • Online Panel - (CAWI / CAMI)
Kalitatif Araştırma Metotları - Joy Ajans

Kantitatif Araştırma Metotları Nelerdir?

Tablet Kullanımlı Yüz Yüze Anket (CAPI) : Önceden hazırlanmış görüşme formlarının kağıt & kalem, bilgisayar ya da yeterli teknik donanıma sahip başka bir ekipman desteği ile araştırma kapsamına uygun katılımcılar ile yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmeler ev, büro, sokak, satın alma noktası gibi araştırma verimini arttıracak farklı lokasyonlarda yapılabilir.

Yüz Yüze Stüdyo Testleri (CAPI) : Stüdyo ortamında gerçekleştirilen ürün testleri, test edilecek ürünün kullanımına uygun bir ortam ve yardımcı malzemelerin temin edildiği özel lokasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Aynı anda birden fazla ürünün kullanılması gerektiği anlarda, kota kriterlerine, rotasyona ve kullanım talimatlarına uygun olarak ürün testleri, süpervizör kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Kullanım şeklinden kaynaklı hatalar ve sapmalar, bu şekilde kontrol altına alınmaktadır.

Telefonda Anket (CATI) : CATI (Computer Aided Telephone Interview), bilgisayar destekli telefonla anket sistemidir. Telefon, bilgisayar ve araştırmacılık deneyimini birleştiren, teknolojinin hız kazandırdığı yeni bir veri toplama tekniği olan CATI'de eş zamanlı kontrol olanağı da sağlar.

Online Panel (CAWI) : Computer Aided Web Interviewing kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bilgisayar yardımıyla yapılan web görüşmelerini ifade eder. Bu veri toplama yönteminde katılımcı karşısına çıkan web ekranı üzerinden anketi tek başına doldurur. Bu yöntemde anketöre ihtiyaç yoktur. Masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde veya cep telefonlarında katılımcı kendisine iletilen link üzerinden anketi tek başına doldurur.

Joy Araştırma - İstanbul