Kalitatif Araştırma Metotları

Kalitatif Araştırma Metot Modelleri ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • Focus Grup - Online Focus Grup
  • Derinlemesine Görüşme - Online In-Depth
  • Eşlikli Alışveriş - Online Eşlikli Alışveriş
  • Etnografik Çalışmalar
  • Online Community
  • Kullanıcı Deneyimi
Kalitatif Araştırma Metotları - Joy Ajans

Kalitatif Araştırma Metotları Nelerdir?

Focus Grup / Online Focus Grup : Hedef tüketici kitlesi içerisinden seçilen gruplar ile toplantılar oluşturularak veri sağlama yöntemidir.Belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinebilmeyi sağlayan araştırma yöntemidir. Odak grup görüşmeleri özellikle araştırma konusu hakkında sosyal kodlara veya konu hakkında “ne” ve “nasıl” sorularının yanıtlarına net olarak hakim olunamadığı hallerde tercih edilmektedir. Odak grup araştırması kişi ve kuruma ikame edilemeyecek veriler sunabilmesi amacıyla avantajlıdır.

Derinlemesine Görüşme / Online In-Depth : Hedef kitlenin düşüncelerini, davranışlarını ve bunların nedenlerini anlamaya yönelik ayrıntılı bir mülakat yöntemidir. Bu yöntem, genellikle tek bir kişi ile yapılır ve görüşme sırasında sorular çok detaylı bir şekilde sorulur. Derinlemesine görüşmeler, pazarlama araştırmalarında genellikle segmentasyon veya konsept testleri gibi konuları araştırmak için kullanılır.

Eşlikli Alışveriş / Online Eşlikli Alışveriş : Katılımcının alışveriş davranışlarını anlamak için moderatörün katılımcıyla birlikte alışveriş yaptığı ya da alışverişi gözlemlediği yöntemdir. Alışverişi takiben katılımcı ile bir görüşme yapılmaktadır.

Etnografik Çalışmalar : Etnografi, insanları doğal ortamlarında gözlemlemek ve incelemek yoluyla onların davranışlarını, inançlarını ve kültürel uygulamalarını anlamaya yarayan nitel araştırma yöntemidir. Tüketici ve pazarlama araştırması alanında, etnografi, tüketici davranışlarını, tutumlarını ve motivasyonlarını daha derinlemesine anlamak ve şirketlerin ürün tasarımı, pazarlama ve genel strateji konularında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.

Online Community : bir araştırma yöntemi internetten bilgi toplanmasını içeren bir programdır. İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte, geleneksel kağıt-kalem araştırma teknikleri geri planda kalmış ve çevrimiçi araştırmaya yer açılmıştır. formlarve odak grupları Pazar araştırması için gerekli bilgilerin toplanmasında hayati önem taşıyan çeşitli çevrimiçi araştırma araçlarıdır. İnternet, küçük ve büyük işletmelerin sıfır veya minimum yatırımla pazar araştırması yapmaları için etkileyici yollar yarattı. Çevrimiçi araştırma, ürün testi, hedef kitle belirleme, veri tabanı madenciliği, müşteri memnuniyeti ve diğer amaçlar için gerçekleştirilebilir.

Kullanıcı Deneyimi : Kullanım ve Tutum araştırmaları, tüketicilerin bir ürün veya hizmeti nasıl kullandıklarını ve ona karşı tutumlarını anlamaya yönelik bir pazarlama araştırması türüdür. Bu çalışmalar genellikle kullanım şekli, memnuniyet ve marka sadakat gibi verileri toplamak için anketler veya odak grup çalışmaları içerir. Bu çalışmaların sonuçları ürün geliştirmesi, pazarlama stratejileri ve genel iş kararları konularında daha bilinçli kararlar almak için kullanılabilir.

Joy Araştırma - İstanbul