Deneyim Odaklı Araştırma Çözümlerimiz

Deneyim odaklı araştırma, veri analiz çözümlerimiz ile size en etkin sonuçları sunuyoruz.

  • NPS Ölçümü ve Takip
  • Müşteri Memnuniyeti, Bağlılık, Tavsiye
  • Çalışan Memnuniyeti
  • Tedarikçi Memnuniyeti
  • Eşlikli Alışveriş
  • Shopper
  • Gizli Müşteri
  • Exit Çalışmaları
Deneyim Odaklı Araştırma Türleri - Joy Ajans

Deneyim Odaklı Araştırma Çalışmaları Nelerdir?

NPS Ölçümü ve Takip : NPS sorusu genel anlamda çok sade ve nettir. Örneğin: “Markamızı çevrenize tavsiye etme olasılığınız nedir?” sorusuna karşı müşterilerin 1'den 10'a kadar bir rakamla puanlama yapması beklenir. Bu şekilde müşteri memnuniyeti ölçülür ve performans göstergeleri tanımlanır. Bu sorunun cevabı NPS ile skor olarak alınır.

Müşteri Memnuniyeti, Bağlılık, Tavsiye : Bir şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini nasıl karşıladığının bir ölçüsüdür. Müşteri memnuniyeti araştırması, pazarlama araştırması, müşteri zekası ve müşteri analitiği de bu alana dahildir.

Çalışan Memnuniyeti : Çalışan Memnuniyeti Araştırması, kurum çalışanlarının “kurum” ve “kurumda çalışmaya” ilişkin düşüncelerini öğrenmeyi, bu doğrultuda gelişim noktalarını belirlemeyi, bu gelişim noktalarına yönelik öneriler geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

Tedarikçi Memnuniyeti : Tedarikçi memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olan bir araştırmadır. Tedarikçi performansını etkileyen unsurların belirlenmesine, satılan ve rakip mallar hakkındaki görüşlerinin alınmasına, fiyatlandırma hakkındaki değerlendirmelere, ürün/servis ve satış sonrasındaki hizmet değerlendirmelerine ulaşmaya yardımcı olur.

Eşlikli Alışveriş : Katılımcının alışveriş davranışlarını anlamak için saha araştırmacısının katılımcıyla birlikte alışveriş yaptığı ya da alışverişi gözlemlediği yöntemdir. Alışverişi takiben katılımcı ile bir görüşme yapılmaktadır.

Shopper : Alışverişçi Pazarlaması (Shopper Marketing), bir markanın tüketimini sağlamak amacı ile, önceden belirlenmiş stratejiler çerçevesinde alışverişçi davranışında pozitif bir değişiklik oluşturmak için kullanılan karma pazarlama teknikleridir. Alışverişçinin satın alma kararını marka adına pozitif anlamda etkileyecek stratejiler ve satış kurguları geliştirerek, markanın satış alanında hatırlanmasını sağlamak ve olumlu duyguları tetikleyecek bir alışveriş yolculuğu tasarlamaktır.

Gizli Müşteri : Gizli müşteri araştırması, hizmet sunumunda kullanılan süreçlerin, prosedürlerin ve müşteri hizmet deneyiminin kalitesini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bir işletmenin müşterileri veya potansiyel müşterileri gibi davranan eğitimli araştırmacıların kullanılmasıdır.

Exit Çalışmaları : Bir mağazadan ayrılan tüketicilerle yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Çıkış görüşmelerinin amacı, tüketicilerden bir mağazadaki deneyimleri hakkında, karşılaştıkları zorluklar veya sorunlar, nelerden zevk aldıkları ve markayı geliştirmek için sahip oldukları öneriler de dahil olmak üzere geri bildirim ve içgörü toplamaktır.

Joy Araştırma - İstanbul